Nemocnice

Vybrané reference – nemocnice

2006, 2019

Singapore, General Hospital

V tomto roce všeobecná nemocnice v Singapuru vede ke zdárnému konci rozsáhlý projekt instalací hodin v různých částech nemocnice. Pro tento projekt jsme dodali do celého prostoru [...]

203, 2017

Brno, Masarykův onkologický ústav

V areálu MOÚ byl v prostorách pro pacienty, v oddělení ozařovny pro lineární urychlovač 4 a 5, instalován systém jednotného času synchronizovaný časovým serverem DTS 4135. timeserver. Lze jej využít jako časový server pro počítačové systémy, stejně jako hlavní [...]

702, 2015

Brno, Fakultní nemocnice u sv. Anny

V areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny byla v uplynulých letech postupně rekonstruována a centralizována oddělení tak, aby jejich úroveň odpovídala současným trendům. Součástí rekonstrukce byla i obnova jednotného času pro vybavení ambulancí, lůžkových oddělení [...]

Ostrava, Fakultní nemocnice Ostrava

Urgentní příjem FNO je nezbytnou součástí Traumatologického centra. Po rozsáhlé rekonstrukci, která byla koncem července 2011 ukončena, se toto pracoviště stalo jedním z nejmodernějších urgentních příjmů v České republice. Konfigurace: traumatologický box [...]

Praha, IKEM

Šestimístné digitální hodiny na operačních sálech IKEMu. Výška číslic 100 mm, barva displeje červená, napájení NTP. Hodiny jsou zabudovány do stěny za kovový rámeček.

Uherské Hradiště, nemocnice

Jednotný čas řízený hlavními hodinami ETC 14, podružné analogové hodiny se sekundovou ručičkou synchronizované MOBALine. " ngg_triggers_display="never" ngg_proofing_display="0" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]