Často kladené dotazy

Jedním přijímačem AD 650 lze synchronizovat více digitálních hodin (řady DA, DC, DK, SLH-DC) při zapojení do kaskády. Přijímač se zapojí k prvním hodinám v kaskádě a ostatní se propojí do kaskády dle návodu.

V objednávce uveďte požadavek nastavení hodin podle stávajícího systému. Uveďte kontakt na Vašeho technika pro případné dotazy ze strany techniků ELEKONU.

Průměr analogových hodin a velikost číslic digitálních hodin zvolte podle požadované čitelnosti. Čitelnost je uvedena v ceníku vždy vedle daného produktu.

Pokud byl ovladač dodaný s hodinami odemkněte zámek: dlouze stiskněte F1. Po odemknutí displej blikne. Po dokončení nastavení zamkněte hodiny proti nechtěným změnám: dlouze stiskněte F2. Po zamknutí displej blikne.
Další informace ohledně používání ovladače najdete v návodu k obsluze pro digitální hodiny řady DC na straně 19 a 29.
Pokud se ovladač dlouho nepoužíval a nefunguje, vyměňte baterie.
Pokud nebyl ovladač dodaný s hodinami, prověřte, zda jsou hodiny s ovladačem kompatibilní. Starší typ hodin vyrobených cca do 1/2009 používají černý ovladač, který je již nedostupný. Novější hodiny používají šedý ovladač.

Přijímač radiosignálu nasměrujte ve směru k vysílači DCF Mainflingen (přibližně na západ). Je-li kvalitní příjem DCF, dojde k synchronizaci časové základny na připojených hodinách automaticky během několika minut. V případě nekvalitního příjmu (zejména přes den) je třeba první nastavení provést manuálně tak, aby LED blikala pravidelně.

V žádném případě neotvírejte hodiny a neotáčejte ručičkami, dojde k poškození hodinového strojku. Nejprve zkontrolujte stav baterie, pokud  je slabší, baterii vyměňte. Při výměně baterie vždy použijte kvalitní alkalickou baterii. Po přijetí a ověření celého časového údaje se hodiny automaticky nastaví rychlým během na správný čas. Při kvalitním nerušeném příjmu se hodiny nastaví během 4 minut.
Neumisťujte hodiny v blízkosti možných zdrojů rušení.

Tak jako každý radiopřijímač, podléhá přijímač radiosignálu DCF rušivým a tlumícím vlivům. Jejich podíl vzrůstá se vzdáleností od vysílače DCF v Mainflingenu a s přítomností následujících faktorů: kovové obložení budov a místností, kovové stavební prvky (nosníky, armatury, střechy), silné zdi a izolace, suterénní a sklepní prostory, nevhodné lokální geografické podmínky (lze těžko dopředu odhadnout), atmosférické poruchy, bouřky, neodrušené elektrospotřebiče, televizory a počítače umístěné v blízkosti radiopřijímače DCF. Jistým zdrojem rušení jsou také vlastní hodiny, ke kterým je přijímač připojen. Vzdálenost mezi hodinami a přijímačem by proto měla být nejméně 1 m. Nejlepších podmínek dosáhnete umístěním vně budovy, nejlépe na jejím západním okraji nebo střeše. Kvalitativně nejlepšího příjmu radiosignálu DCF lze dosáhnout v nočních hodinách, kdy je úroveň průmyslového rušení nejnižší. Naopak přes den nelze příjem DCF v některých lokalitách téměř zachytit. Během tohoto období zajišťuje přesný chod hodin vlastní krystalová časová základna.

Na níže uvedeném odkazu najdete konfigurátor, díky kterému snadno vygenerujete správné označení hodin. V konfigurátoru  upřesníte zda má jít o hodiny podružné nebo autonomní, napájené ze stálé sítě 230 VAC nebo z veřejného osvětlení, případně zda má jít o hodiny bateriové. Dále upřesníte průměr, počet stran hodin a další.
https://www.mobatime.cz/katalog/exterierove-hodiny/analogove-hodiny-rady-…

Na požadavek k vám přijede náš technik, který při technické prohlídce (je zdarma a nezávazná) posoudí stav stroje. Jde-li o památkový objekt, kde je oprava stávajícího stroje podmínkou, rádi provedeme jeho generální opravu. Pokud se nejedná o památkový objekt a technik zjistí, že je stroj ve špatném stavu a jeho generální oprava by přesáhla cenu pořízení moderního elektronického systému věžních hodin, doporučujeme kompletní vyčištění, renovace dílů a kompletní sestavení. Renovovaný (nefunkční) stroj můžete vystavit v reprezentačních prostorách obce či farnosti, kde bude budit zaslouženou pozornost. Stávající stroj pak doporučujeme nahradit elektronickým systémem, jehož hlavní předností je vysoká přesnost, nenáročná údržba, spolehlivost, uživatelský komfort a nepříliš vysoké investiční náklady, které můžou být i několikanásobně nižší než generální oprava historického stroje.

Základem systému je časový NTP server synchronizovaný přijímačem GPS nebo DCF 77. Další zařízení získávají přesný čas z tohoto serveru prostřednictvím protokolu NTP (Network Time Protocol). Další informace o ToE – synchronizaci času přes Ethernet naleznete na našich stránkách
https://mobatime.cz/obchod/toe-synchronizace-casu-pres-ethernet/

Typ a průřez kabelu závisí na počtu podružných hodin a vzdálenosti, na které jsou hodiny rozmístěny. V následujícím odkazu pro stažení je stručná tabulka vhodné kabeláže. Počet připojených podružných hodin závisí také na hlavních hodinách (u každého modelu je uvedeno, kolik podružných hodin lze řídit).

⇓ Kabeláž pro rozvod jednotného času.pdf