Rozmanitý charakter veřejných prostranství klade také různorodé požadavky na vybavení. Hodiny jsou častým prvkem, nezřídka doplněné o další ukazatele – datum, teplota, text apod. Stěžejní je také otázka designu vhodného pro konkrétní instalaci. Podle charakteru projektu navrhneme řešení včetně vizualizací od klasického po moderní, včetně individuálních na základě návrhu architekta.

Příklady realizací:

Související produkty: