Jednotný čas řízený hlavními hodinami ETC 14,
podružné analogové hodiny se sekundovou
ručičkou synchronizované MOBALine.