Šestimístné digitální hodiny na operačních sálech IKEMu.
Výška číslic 100 mm, barva displeje červená, napájení NTP.
Hodiny jsou zabudovány do stěny za kovový rámeček.