V areálu MOÚ byl v prostorách pro pacienty, v oddělení ozařovny pro lineární urychlovač 4 a 5, instalován systém jednotného času synchronizovaný časovým serverem DTS 4135. timeserver. Lze jej využít jako časový server pro počítačové systémy, stejně jako hlavní hodiny pro podružné hodiny, s možností monitorování připojených zařízení. DTS 4135 může synchronizovat všechny podružné hodiny s NTP hodinovými strojky, s adresováním NTP Multicast nebo NTP Unicast (obojí s možností využití funkce serveru časových pásem).

Konfigurace:

  • DTS 4135. timeserver 1 ks
  • AD 450 1 ks
  • 3218.SAN.28.C2 samostavitelné 6 ks
  • SW MOBA-SCC 1 ks

Realizace: 2015