Cloudový docházkový systém iTA

Sledování a možnosti řízení docházky Vašich zaměstnanců vyřešíme na míru individuálním potřebám. Ideální pro firmy, které se o docházkový systém nechtějí starat. Cloudové řešení poskytuje spoustu výhod. Přístup k datům kdekoliv přes webové rozhraní, rychlá snadná instalace, správa odloučených pracovišť v rámci jednoho systému, přehledná mobilní aplikace, žádné instalace aktualizací a další.

VÍCE

Docházkové hodiny

V některých typech provozu se stále nejlépe uplatní klasické docházkové hodiny s tiskem na papírové karty. Jsou vhodné zejména tam, kde je kladen důraz na jednoduchost a přehlednost, nenáročnou instalaci a nízkou pořizovací cenu. Poskytujeme veškeré doplňky jako jsou docházkové karty, barvící pásky či lístkovnice. Zjišťujeme servis docházkových hodin AMANO.

VÍCE

Časové razítko

Slouží k tisku času a data na běžný papír. Uplatnění najde všude tam, kde je zapotřebí často zapisovat aktuální čas a datum. Disponuje automatickým kalendářem včetně přestupných roků a programovým přepínáním letního času. Kromě data a času vytiskne také pořadové číslo případně požadovaný komentář.

VÍCE