Základní popis

Vysílač DCF 77 Mainflingen je nejpoužívanějším evropským systémem svého druhu. Jeho vysílání je využíváno nejen ve složitých průmyslových zařízeních, ale i v běžných výrobcích spotřebního charakteru. 

Vysílač DCF 77 je umístěn v Mainflingenu, 24 km jihovýchodně od Frankfurtu nad Mohanem. Pracuje na dlouhých vlnách s frekvencí 77,5 kHz a svým výkonem 50 kW pokrývá oblast o poloměru přibližně 2000 km. Vysílač je v provozu nepřetržitě kromě druhého úterý v měsíci, kdy v ranních hodinách probíhá jeho údržba.

Princip časové základny

Světově uznaným normálem pro jednotku času je na základě mezinárodních dohod atomová sekunda, která je definována jako 9 192 631 770 násobek doby periody záření, která odpovídá době přechodu mezi dvěma úrovněmi hyperjemné struktury základního stavu atomu nuklidu cesia-133.

Na tomto principu pracují nejpřesnější hodiny světa umístěné ve Fyzikálně Technickém Spolkovém Ústavu v Braunschweigu v SRN. Dlouhodobý koeficient přesnosti těchto atomových hodin je přibližně 10-13, což odpovídá relativní odchylce přibližně 1s za 300 000 let.