Kód MOBALine se přenáší po dvouvodičovém vedení střídavým sinusovým signálem o napětí 10 až 20 V a kmitočtu 50 Hz s kombinovanou amplitudovou a frekvenční modulací. MOBALine obsahuje nejen kompletní informaci o čase a datu, ale i další údaje, využitelné například pro dálkové spínaní spotřebičů prostřednictvím vzdálených kanálových relé. Všechna koncová zařízení připojená k MOBALine jsou samostavitelná (včetně podružných analogových hodin).

Výhodou MOBALine oproti předchozím standardům je současný přenos informace a napájení koncových zařízení po jediném vedení. Tento způsob napájení je možný pro energeticky méně náročná zařízení, jako jsou například podružné analogové hodiny do průměru číselníku 1 m, kanálová relé řady KR a rozhraní řady IF. Digitální hodiny a jiná zařízení s vyšší spotřebou vyžadují externí napájení.