Naprostá většina podružných analogových hodin je řízena polarizovanými impulsy, které jsou zcela odolné proti rušení. Jednotlivé hodiny jsou na podružnou linku připojeny paralelně. Maximální délka propojovacího vedení mezi hlavními a podružnými hodinami je dána pouze úbytkem napětí na vodiči a ve spojích. Podle typu a průřezu použitého vodiče lze zajistit spolehlivou funkci až do vzdálenosti několika kilometrů.

Impulsy jsou podle typu linky vysílány každou minutu, půlminutu nebo sekundu. Vysílání impulsů může být zastaveno nebo naopak zrychleno za účelem nastavení hodin.

Pro správnou funkci podružných hodin jsou nezbytné impulsy polarizované. Na tuto skutečnost je nutno brát ohled při instalaci. Vykazují-li podružné hodiny konstantní odchylku 1 impuls, je třeba přepólovat vstupní svorky hodinového strojku (otočit konektor).

Maximální počet podružných hodin připojených na jednu impulsní linku závisí zejména na výkonových parametrech hlavních hodin. Spotřeba podružných hodin je cca 6 mA při 24 V. Doporučujeme připojení maximálně 100 podružných hodin na 1 linku.