Řízení sériovým kódem lze použít u inteligentních, procesorem vybavených podružných zařízení (např. digitální hodiny), které dokáží tento kód akceptovat.

Výhodou sériového kódu je přenos kompletní informace o čase a datu, který probíhá vždy jedenkrát za minutu. Všechny připojené podružné hodiny se dokáží nastavit na správný čas během několika minut. Odpadají tak časové prodlevy při změně na letní čas a celková instalace systému je jednodušší.

Signál o napětí 24 nebo 48 V se přenáší po dvouvodičovém vedení. Jednotlivé série vysílané každou minutu jsou navzájem polarizované.

Maximální počet podružných hodin připojených na jednu kódovou linku je určen spotřebou hodin a maximální zátěží linky. Doporučujeme připojení maximálně 100 podružných hodin na 1 linku.

Přenos informace je velmi odolný proti rušení a maximální přípojná délka je limitována úbytkem napětí na vedení. Podle typu a průřezu použitého vodiče lze dosáhnout přenosu informace na vzdálenost několika kilometrů.