Mechanické rozvody

Hodinový stroj s centrálním náhonem je výhodným řešením pohonu více číselníků. K přenosu kroutícího momentu od hodinového stroje k číselníkům pak slouží mechanické rozvody. Složení a náročnost mechanických rozvodů je vždy nutno individuálně stanovit na základě výsledků technické prohlídky daného objektu. Zajišťujeme ručičkové stroje, rozvodové stroje, přímé spojky, kardanové spojky apod.

Cimbály

Tam, kde nejsou zvony nebo je nelze pro odbíjení použít, doporučujeme bronzové cimbály s vynikajícími zvukovými parametry ve třech standardních velikostech 15, 35 a 75 kg. Hmotnost cimbálu má zásadní vliv na slyšitelnost a výšku tónu. Zdobené cimbály a zvony libovolného ladění zhotovujeme na zakázku.