Živé svolávají, mrtvé oplakávají. Naši dědové zvonili ručně taháním za lano. V dnešní době zastoupí namáhavé ruční zvonění elektrický pohon. Lidský cit pro pohyb zvonu a jeho rytmus nahradí elektronický řídící systém. Jeho citlivé nastavení dává zvonům vyniknout stejně jako při ručním vyzvánění.

Systém je založen na tradičním principu rozkývání zvonu pomocí elektromotoru. Jádrem systému je regulátor pohybu zvonu, který je ke zvonu velmi šetrný. Při jeho přesném nastavení, které vychází ze znalosti zvonu a zkušenosti zvoníka, dochází k plynulému rozhoupávání zvonu bez otřesů zvonových stolic a staveb. Regulátor pohonu zvonů spíná lineární nebo rotační motor. Pohyb zvonu je snímán čidlem. Magnetické čidlo pohybu se upevní v ose kyvu zvonu.

Při instalaci elektrického zvonění zanese technik potřebné parametry pohybu zvonu do paměti řídícího systému přes datový terminál. Lze nastavit například úhel náklonu zvonu nebo rozdílnou sílu tahu do každé strany kyvu (pro nevyvážené zvony), tlumení pohybu zvonu až do úplného zastavení, přesný okamžik začátku a konce zvonění. Zvonění lze ovládat jednoduše ručním spínačem, spínacími nebo věžními hodinami, popřípadě pomocí mobilního telefonu prostřednictvím GSM.