Principem metropolitní sítě hodin METROpolis je centralizované řízení, dálková synchronizace, diagnostika a automatizované hlášení poruch veřejných hodin.

Tak jako každé jiné technické zařízení, ani hodiny nejsou za všech okolností odolné poruchám. V síti METROpolis je však nastalá nebo hrozící závada okamžitě detekována a informace je předána správnímu a servisnímu personálu. Porucha hodin zapojených do sítě METROpolis tak může být odstraněna podstatně rychleji, než v dohledových systémech založených na periodických kontrolách a hlášeních nespokojených občanů. Nezbytný servisní zásah může být vykonán dokonce ještě dříve, než se o závadě dozví první uživatel – občan metropole.

Cílem systému METROpolis je zabezpečit maximální možnou přesnost a spolehlivost sítě veřejných a věžních hodin. Jedná se o unikátní systém, k jehož vybudování přispěl rozmach a dostupnost moderních komunikačních technologií. METROpolis je službou, kterou si obyvatelé měst zaslouží.