Časové servery

/Obchod/Časové servery

Časové servery MOBATIME zajistí dokonale přesný čas pro všechna zařízení v síti. V průmyslovém prostředí, kde je zapotřebí jednotný a přesný čas, najdou uplatnění podružné hodiny, které spolu s dalšími zařízeními prostřednictvím počítačové sítě získávají přesný čas z časového serveru.
Synchronizace probíhá přes protokol NTP.
Redundantní koncepce časových serverů MOBATIME zaručuje vysokou spolehlivost jejich provozu.