Časový server DTS 4135

//Časový server DTS 4135
 • Časový server DTS 4135

Časový server DTS 4135

Víceúčelové časové servery řady DTS 41xx slouží jako precizní zdroj referenčního času pro sub-systémy v průmyslovém prostředí. Jsou vysoce přesné a díky jejich promyšlenému konceptu redundantního provozu nabízí vysokou spolehlivost a dostupnost.

55 200

Kategorie:

Popis produktu

Časový server DTS 4135.timeserver může být synchronizován přijímačem časového signálu (AD 650, GPS 4500), signálem IRIG/AFNOR nebo jiným časovým serverem NTP nebo SNTP v lokální síti nebo Internetu. DTS 4135 může synchronizovat všechny podružné hodiny s NTP hodinovými strojky, s adresováním NTP Multicast nebo NTP Unicast  (obojí s možností využití funkce serveru časových pásem).

✓ precizní zdroj referenčního času
✓ vysoká spolehlivost a přesnost
✓ různé možnosti synchronizace
✓ možnost redundantního napájení

Více informací k vlastnostem a rozdílům serverů řady DTS 41xx ke stažení zde: ⇓ Vlastnosti a rozdíly řady DTS 41xx

Technické parametry

Přesnost

 • GPS (DCF vstup) pro NTP server, typicky < ±100 µs
 • GPS (DCF vstup) pro DCF 77 / pulsní výstup, typicky < ±10 µs
 • NTP pro interní čas, typicky < ±100 µs
 • Redundantní režim: master -> slave, typicky < ±1 µs
 • GPS (DCF vstup) pro IRIG (analogový), typicky < ±100 µs
 • GPS (DCF vstup) pro IRIG (digitální), typicky < ±10 µs
 • Interní čas pro sériový výstup (jitter ±10ms), typicky < ±10 ms

Síťové služby

 • Klient NTP
 • Server NTP, max. počet paketů NTP a SNTP klient >250 požadavků /sek
 • SNMP V1, V2c, V3 (get, put, notification, trap) s ověřením MD5 a DES pro zašifrování
 • Email pro alarmy (možnost nastavit 2 adresy)
 • DATE, TIME, FTP

Konfigurace a správa

 • RS 232 (PC terminal)
 • LAN: Telnet, SSH, SNMP (je požadován speciální software)
 • USB konektor pro aktualizaci softwaru a údržbu

Zjištění alarmu

 • Relé
 • Emailem
 • SNMP zprávami
 • Na displeji

Více technických informací ke stažení zde: ⇓ Technické parametry řady DTS 41xx

Konektory

Přední pohled

 • LAN RJ 45, 10/100 Mbit
 • Sub-D 9p “male” sériového rozhraní RS232 pro připojení počítače
 • USB pro aktualizaci softwaru, údržbu a stahování souborů na časový server (např. soubory s telegramy, přehled časových zón…)
 • LED: napájení, alarm, synchronizace a stav síťového připojení
 • Displej: čas, datum, stav, alarm, IP…

Zadní pohled

 • Napájení: 1x konektor pro napájení ze sítě 230 VAC, 2x vstup pro stejnosměrné napájení 24 VDC, výstup stejnosměrného proudu (např. pro GPS)
 • Alarm: kontakt relé alarm, vstup signálu alarm
 • Synchronizační výstupy: proudová smyčka DCF, link DTS (modul GBIC)
 • Synchronizační vstupy: vstup (BNC) IRIG-B/AFNOR, proudová smyčka DCF
 • Sériová rozhraní : 2x RS 232/485, obojí pro programovatelná sériová hlášení pomocí skriptových souborů
 • IRIG: 2x výstup (BNC) IRIG-B/AFNOR
 • IRIG DC: 2 typy DC výstupů IRIG-B/AFNOR (RS 422 i proudová smyčka)
 • Pulsy: 2x výstup DCF nebo pulsní/frekvenční (RS 422 i proudová smyčka)

Server DTS namontovaný v racku IT 19“

Aplikace

Zdroj času pro časové systémy na bázi LAN a podružné hodiny s NTP hodinovým strojkem

Časový server DTS 4135 distribuuje externí časové signály s maximální přesností a spolehlivostí. Je kompatibilní se všemi NTP unicast nebo multicast koncovými zařízeními, jako jsou podružné hodiny s NTP hodinovým strojkem (např. NBU 190), digitální hodiny a digitální informační displeje synchronizované NTP. Může také synchronizovat NMI (síťové rozhraní hodin) a tak synchronizovat hlavní hodiny a podružné hodiny se vstupem MOBALine nebo DCF 77. Prostřednictvím protokolu NTP lze v síti synchronizovat další klienty jako jsou počítačové stanice, kopírovací zařízení, tiskárny, faxy, terminály zaznamenávající čas a systémy řízení vstupu, centrální protipožární systémy, zařízení záznamu obrazu a zvuku a mnoho jiných.

Redundantní zapojení, zabezpečení a spolehlivost

Redundantní chod

Vysokého stupně spolehlivosti a dostupnosti  lze dosáhnout redundantním zapojením, kde jsou dva časové servery DTS.4135 propojeny optickými kabely. Tyto dva servery si automaticky určí stav master/slave. Slave server je vždy řízený serverem master. V případě chyby signálu GPS nastane automaticky přepnutí mezi hlavním a podružným serverem. Parametry přepnutí lze konfigurovat. Master server DTS má vždy nižší NTP stratum než podružný server.

Redundantní napájení

DTS 4135.timeserver má několik monitorovaných vstupů napájení – kompletně redundantní napájení. Neaktivní napájení je monitorováno také.

Možné varianty napájení:

230 VAC + 24 VDC, redundantní
24 VDC + 24 VDC, redundantní
230 VAC, není redundantní
24 VCD, není redundantní

Redundantní výstupy

Pomocí externí přepínací jednotky (ECO) lze získat redundantní IRIG-B/AFNOR, sériový telegram, DCF nebo pulsní/frekvenční výstupy.

Univerzální, velmi přesné hlavní hodiny a časový server NTP

DTS 4135.timeserver najde uplatnění např. jako server NTP a hlavní hodiny s velmi přesnými výstupy signálu IRIG-B/AFNOR, konfigurovatelnými pulsně/frekvenčními výstupy a se sériovými rozhraními RS 232/485.

 • DTS 4135.timeserver je vybaven dvěma výstupy IRIG-B/AFNOR pro řízení analogových a digitálních podružných hodin, řízení procesů, systémů záznamu zvuku a mnoha dalších technických zařízení.
 • DTS 4135.timeserver je dále vybaven dvěma sériovými výstupy RS 232/485. Programovatelná hlášení pomocí skriptových souborů umožňují synchronizaci jakéhokoliv typu technického zařízení, jako jsou např. počítačové servery, řízení procesu, protipožární systém,…
 • Pro aplikace s vysokými požadavky na přesnost synchronizace jsou zajištěny dva velmi přesné výstupy pulsů. Mohou být používány buďto jako výstupy DCF (RS 422 a proudová smyčka) nebo jako periodické pulsy.
 • Nejčastější uplatnění nacházejí časové servery v oblastech s vysokým nárokem na přesnost časové informace, spolehlivost a stálou dostupnost. Typickými aplikacemi jsou rozvodné stanice a elektrárny, železniční stanice, metra, letiště, nemocnice, telekomunikace, média, bankovní instituty a pod.

Ke stažení

⇓ Katalogový list řady DTS 41xx

⇓ Vlastnosti a rozdíly řady DTS 41xx

⇓ Technické parametry řady DTS 41xx

⇓ Kabeláž pro rozvod jednotného času

⇓ Prohlášení o shodě DTS 4135

Poptání produktu

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.