Obyvatelům obce Veselá ukazují od letošního roku přesný čas námi dodané a nainstalované fasádní hodiny o průměru 80 cm. Nové fasádní hodiny se nachází na zdejší bývalé budově obecního úřadu. Přesný čas zajišťují hlavní hodiny HN 60 s přijímačem radiosignálu DCF. Ručičky typu R2 jsou poháněny podružným motorovým strojem MW 10M.

Konfigurace:

  • hlavní hodiny HN 60, IP 65
  • synchronizace radiosignálem DCF77
  • podružný motorový stroj MW 10M
  • barva ručiček a značek RAL 2003

Realizace: 2019