Hlavní hodiny MTC – již se nevyrábí

//Hlavní hodiny MTC – již se nevyrábí
 • Hlavní hodiny MTC

Hlavní hodiny MTC – již se nevyrábí

Modulární časové řídící centrum MTC (Master Time Center) nabízí nejlepší možnou míru spolehlivosti, výkonu a flexibility. MTC poskytuje řešení pro nejnáročnější aplikace jako jsou letiště, televizní a rozhlasová studia, železniční nádraží, nemocnice, elektrárny, velké průmyslové objekty apod.

Katalogové číslo: mtccanceled Kategorie:

Popis produktu

Spolehlivá sběrnicová koncepce, inteligentní funkční moduly, centralizované řízení prostřednictvím PC terminálu, komplexní řídící software s uživatelsky příjemným rozhraním, stejně tak jako mnoho dalších mimořádných vlastností, odlišují časové centrum MTC od běžných hodinových ústředen.

✓ spolehlivé, výkonné, flexibilní
✓ vhodné pro nejnáročnější aplikace
✓ inteligentní funkční moduly
✓ centralizované řízení přes PC terminál
✓ mnoho mimořádných vlastností

Technické parametry

Ovládání

 • ovládání a kontrola MTC prostřednictvím notebooku umístěného v uzamykatelné zásuvce a připojeného k MTC přes rozhraní RS 232, nebo pomocí externího PC
 • ovládací software pro systém Windows
 • podrobné informace o alarmu – vzkazy, sdělení

Podružné linky

 • polarizované minutové impulsy
 • polarizované půlminutové impulsy
 • polarizované sekundové impulsy
 • sériový kód MOBATIME
 • kód MOBALine

Výstupy

 • volně programovatelné časové telegramy přes RS 232, RS 485
 • přesné programovatelné časové pulsy
 • výstup časového kódu DCF 77
 • mezinárodní přenosové standardy IRIG, AFNOR, DCF / FSK
 • synchronizace PC a dalších externích zařízení
 • ovládání vzdálených kanálových relé

Monitorování frekvence sítě

 • přesné měření frekvence sítě (50/60 Hz)
 • signalizace odchylek
 • nastavitelné úrovně signalizace při překročení limitních hodnot
 • zobrazování hodnot na terminálu, vestavěném LCD panelu nebo externím LED displeji

Více technických informací ke stažení zde: ⇓ Základní moduly MTC

Systémová struktura

V základním provedení je časové centrum MTC složeno z jednoho a více zásuvných slotů RACK umístěných nad sebou. Úkony spojené s ovládáním a kontrolou MTC jsou prováděny prostřednictvím notebooku, umístěného v uzamykatelné zásuvce a připojeného k MTC přes rozhraní RS 232. Jednotlivé sloty RACK mohou obsahovat konkrétní moduly – podružné linky, spínací a signální výstupy, datová rozhraní, tónové generátory, měřící a kontrolní moduly, napájecí zdroje a hlavní (master) modul.

Všechny moduly komunikují s hlavním modulem po jednotné, galvanicky oddělené sběrnici. Celý systém je odolný proti poruše kteréhokoliv z modulů, včetně hlavního modulu. Případný vadný modul lze vyměnit za chodu systému bez ztráty informace. Během normálního provozu pracují jednotlivé moduly autonomně a nezávisle. Hlavní modul pouze monitoruje ostatní moduly, synchronizuje přesný čas a detekuje případné poruchy. Všechny údaje o aktuálním stavu systému, chybových hlášeních a konfiguraci MTC, jsou uloženy v PCMCIA paměťové kartě. Upgrade systémového software lze provést výměnou PCMCIA karty nebo z ovládacího terminálu.

Základní moduly

U 1.0.0 Master

 • monitoruje ostatní moduly, analyzuje chybová hlášení
 • zpracovává radiosignál DCF, GPS a synchronizuje časové základny modulů
 • obsahuje centrální PCMCIA kartu se systémovými daty

U 1.2.x Master Clock

 • časová základna s vysokou přesností +/- 0,001 s/den
 • vstupy pro synchronizaci časovými signály DCF 77, GPS, IRIG, AFNOR, DCF/FSK

U 1.3.x Network Processing Module

 • připojení přes TCP / IP, Ethernet k LAN / WAN, SNTP-server, SNTP-klient (MTC), SNMP / e-mail alarm

U 2.2.0 Terminal Adapter

 • indikace provozních stavů
 • propojení s ovládacím PC terminálem přes RS 232
 • připojení 1-2 přijímačů radiosignálu DCF 77
 • rozhraní RS 422 pro připojení přijímače GPS
 • 2 reléové výstupy alarmu (indikace závažných chybových hlášení)

U 3.5.0 MOBALine Switchover Module

 • 2 x čtyři výstupy MOBALine pro podružné hodiny
 • automatické nebo manuální spínání čtyř výstupů

U 3.6.x Serial Switchover Module

 • 2 x dva (U 3.6.0) nebo 2 x čtyři (U 3.6.1) sériové výstupy RS 232 / RS 422
 • automatické nebo manuální spínání dvou nebo čtyř výstupů

U 3.7.1 Precision Frequency Supervision

 • monitorování síťové frekvence 50/60 Hz
 • 4 sériové výstupy pro signalizaci hodnot

U 4.0.0 Impulse Line Driver

 • čtyři linkové výstupy individuálně nastavitelné pro minutové, půlminutové, 1/8 minutové a sekundové impulsy nebo sériový kód MOBATIME
 • měření a vyhodnocování napětí na lince, proudového zatížení a zemního svodu

U 4.1.0 4x Serial Communication

 • čtyři sériové výstupy pro přenos času a datumu
 • podporovaná rozhraní RS 232, RS 485 a proudová smyčka 20 mA
 • programovatelné formáty telegramů a znakových řetězců

U 4.2.0 Time Code Generator

 • nf generátor časových signálů
 • přenosové protokoly IRIG, AFNOR, DCF/FSK
 • měření a vyhodnocování výstupních signálů

U 4.3.0 4x MOBALine Driver

 • čtyři linkové výstupy MOBALine pro řízení samostavitelných podružných hodin a vzdálených kanálových relé
 • řízení vzdálených linkových zesilovačů
 • měření a vyhodnocování napětí na lince, proudového zatížení a zemního svodu

U 5.0.0 Charger

 • síťový zdroj 24 (48) V / 6 A
 • nabíjení akumulátorů
 • měření a vyhodnocování výstupního napětí, proudu a teploty zdroje
 • modul lze násobit pro zvýšení proudového zatížením

U 6.3.0 Communication and Alarm Module CAS

 • řízení a synchronizace vzdálených zařízení pomocí sběrnice RS 232, RS 485
 • připojení až 16 externích zařízení

U 9.0.0 Program Module

 • 16 signálních / spínacích reléových výstupů

Schéma zapojení

Blokové schéma zapojení MTC

Ke stažení

⇓ Katalogový list MTC

⇓ Základní moduly MTC

⇓ Kabeláž pro rozvod jednotného času

⇓ Prohlášení o shodě MTC

Poptání produktu

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.