Čtyřstranné věžní hodiny se čtvrťovým bitím; černé plastové číselníky o průměru 100 cm,
bílé římské číslice a ručičky.