Dodávka trojstranných věžních hodin včetně půlového bití, čas synchronizovaný
přijímačem DCF77, malované číslice a okruží, černé ručičky, půlové bití na jeden cimbál.

Realizace: 2013