Exteriérové hodiny, Trenčianské teplice, lázně Zelená žaba.