Fasádní hodiny s bitím na kapličce. Číselník o průměru 60 cm s límcem, osvětlení pro nízké teploty se soumrakovým spínačem, čtvrťové bití na cimbál. Čas hodin je synchronizován radiosignálem DCF.