Věžní hodiny s odbíjením na cimbály. Číselník je tvořen dvěma kruhy
o průměru 230 cm a měděnými římskými číslicemi.