Jednostranné věžní hodiny; bílý pozinkovaný číselník o průměru 200 cm, číslice a ručičky černé,
půlové bití na jeden cimbál.