Věžní hodiny se čtvrťovým bitím na cimbály na katedrále sv. Václava v Olomouci. Čtyři číselníky o průměru 140 cm,
měděné s černým povrchem a zlacenými římskými číslicemi.