Historie pražských hodin sahá dále než 650 let do minulosti a jejich přítomnost ke koloritu města neodmyslitelně patří. Praha má v majetku celkem 57 ks věžních hodin, 61 ks veřejných hodin v Pražské památkové rezervaci a další na zbylém území hl. m. Prahy (celkem 417).

Od roku 2009 byla zahájena celková revitalizace veřejných hodin. Problémem nebyl jen technický stav hodin, koroze a opotřebení, ale zejména nevyhovující řídící systém. Ve spolupráci firem ELTODO-CITELUM, s.r.o., ELEKON, s.r.o. a magistrátu hl. města Prahy tak byl vytvořen projekt nové metropolitní sítě veřejných hodin řešící centralizované řízení, dálkovou synchronizaci, diagnostiku a automatizované hlášení poruch veřejných a později i věžních hodin.

Představili jsme zcela nový typ veřejných hodin METROcity následujících parametrů:

• číselník o průměru 70 cm
• jednostranné, dvoustranné, třístranné nebo čtyřstranné provedení
• dvojité podsvícení číselníku (LED)
• montáž na sloup procházející středem i na výložník
• odlehčená konstrukce tělesa hodin na bázi lehkých kovů a polyuretanu, představující minimální zátěž pro nosné sloupy

Řídící jednotka systému METROcity umožňuje nepřetržitě kontrolovat důležité stavové hodnoty hodin, jako jsou:

• přesný systémový čas
• mechanická poloha ručiček číselníků
• svítivost číselníků během noci
• stav napájení veřejných hodin (čas zapnutí, čas vypnutí, příp. napětí sítě)
• stav akumulátoru včetně predikce jeho životnosti
• další užitečné informace podle potřeby

Systém METROpolis byl dále upraven pro účely rekonstrukce stávajících hodin a jejich zachování. Umožnil tak zásadně zvýšit spolehlivost všech zbývajících veřejných hodin.

Od roku 2014 zajišťujeme správu a údržbu systému veřejných hodin na území hl. města Prahy.