Jednostranné exteriérové čtvercové hodiny, průměr číselníku 80 cm, číselník C12, římské číslice, podsvětlené.
Hodiny jsou doplněny cimbálem a bicím strojem.