Inteligentní snímače jsou vybaveny senzory teploty, relativní vlhkosti a atmosférického tlaku. Teplota a relativní vlhkost je přepočítávána na další vyjádření vlhkosti – teplotu rosného bodu, absolutní vlhkost, měrnou vlhkost, směšovací poměr nebo specifickou entalpii. Snímače jsou vybavené LCD displejem.