Bateriové záložní zdroje zajišťují nepřetržitý chod hlavních hodin i při výpadku síťového napájení (včetně připojených podružných hodin). Podle úrovně zatížení (podle počtu podružných hodin) napájí hlavní hodiny po dobu 12 až 48 hodin.