V neděli 27. 8. 2017 proběhne aktualizace docházkového systému iTA, která přinese řadu nových funkcí a vylepšení. Aktualizace proběhne zcela automaticky bez potřeby jakéhokoliv zásahu ze strany zákazníka.

Nové funkce:

·         schvalování docházky s možností odeslání události emailem

–          zaměstnancům umožňuje plánovat si dovolenou, zaměstnavateli ji potvrdit nebo zamítnout a automaticky odeslat informační email o rozhodnutí

·         plánování reportů

–        funkce umožňuje naplánovat report, který lze v pravidelných intervalech odesílat na zvolené emaily, např. každý měsíc výkaz práce všem zaměstnancům

·         kreativní report

–          uživateli dává možnost generovat docházku dle potřeby

·         zaokrouhlování odpracovaného času

–          uživatel má nyní možnost zaokrouhlit odpracovaný čas vždy nebo v daném časovém rozmezí

·         black/white list zaměstnanců

–          dává možnost tvorby listu zaměstnanců, kteří (ne)smějí používat konkrétní terminál

·         převedení přestávky na absenci

–          jednotlivé přestávky je možné převést na placenou absenci, např. lékař

·         základní podpora sledování práce na jednotlivých projektech

–          pomocí událostí a pravidel pro tyto události

·         možnost tvorby uživatelsky definovaných reportů a exportů dat

–          funkce umožňuje vytvořit vlastní šablonu reportu podle potřeby

·         slovenština

–          do rozhraní přidán další jazyk slovenština

Bližší popis nových funkcí a nápovědu k jejich využití naleznete pod tlačítkem HELP ve Vašem systému nebo na odkazu zde:  http://help.firemnidochazka.cz