Trojstranné věžní hodiny; černý pozinkovaný číselník o průměru 250 cm, římské číslice a ručičky
pozlacené, čtvrťové bití na dva cimbály.