Jednostranné věžní hodiny, číselník o rozměru 180 x 180 cm,
černé římské číslice, bílý / šedý číselník, čtvrťové bití.