Dvoustranné věžní hodiny se čtvrťovým odbíjením. Číselník 103 x 103 cm.
Odbíjení na dva cimbály o různých tóninách.