Zajímavé řešení věžních hodin se čtvrťovým bitím na obnoveném kostele v Malé Bukovině. Dva číselníky 120 x 120 cm jsou umístěny v rozích věže, jeden číselník o průměru 200 cm v kopuli věže; číselníky z pozinkovaného plechu, číslice zlacené. Čtvrťové bití na dva cimbály.