Třístranné věžní hodiny se čtvrťovým bitím. Klasické podsvícené číselníky
složené ze skleněných segmentů.