Čtyřstranné věžní hodiny; čtvercové měděné číselníky 160 x 160 cm,
černý podklad, zlacené římské číslice a ručičky, čtvrťové bití.