TERMINÁL SEVER 2

Letiště v Praze otevřelo v roce 2005 nový letištní terminál Sever II. Letiště v Praze nebylo v uplynulých letech vzhledem k narůstajícímu počtu pasažérů kapacitně dostačující. Nový terminál, jehož stavba započala v roce 2003, umožní zvýšit kapacitu o čtyři milióny cestujících ročně.  Náklady na výstavbu terminálu oproti plánovaným 10 miliardám vyšly na 8,2 miliard korun.

Pro potřeby letištní přepravy je velice důležitá vysoká přesnost času a viditelnost informace o čase v celém areálu. V rámci realizace terminálu jsme tak dodali kompletní systém jednotného času řešený panelovými hlavními hodinami CTC (Compu Time Center) s výměnnými moduly. Toto řešení umožňuje řízení podružných hodin i počítačových systémů, poskytuje široké spektrum funkcí a vysokou přesnost. K zobrazení časové informace byly dodány digitální hodiny různých velikostí v červeném provedení. Červená barva má nejlepší viditelnost a zároveň odpovídá i celkovému barevnému řešení prostoru.

Díky novému terminálu již letiště splňuje podmínky členství České republiky v Schengenském prostoru, protože bude možné jednoduše oddělit lety mezi státy Schengenské dohody (které budou chápány jako lety vnitrostátní) od ostatních mezinárodních letů.

Konfigurace:

  • digitální hodiny DC.180.4.R jednostranné i dvoustranné
  • digitální hodiny DC.180.6.R.N.N
  • digitální hodiny DC.180.6.R.N.N
  • digitální hodiny DC.57.6.R.N.N
  • digitální hodiny DC.57.4.R.N.N
  • hlavní hodiny CTC
  • synchronizace přijímačem GPS

Realizace: 2005