Informační sysém pro cestující na vlakovém nádraží Kutná Hora.

Konfigurace:

Odjezdový/příjezdový informační panel GLA.CLK, jednostranný 1 ks
4 řádky 48 znaků/řádek nebo
3 řádky 38 znaků/řádek

Podchodová informační tabule GLC, dvoustranná 1 ks
2 řádky stejné 48 znaků/řádek nebo
2 řádky rozdílné 38 znaků/řádek
64 znaků/řádek
digitální hodiny

Podchodová informační tabule GLC, dvoustranná 1 ks
2 řádky stejné 48 znaků/řádek nebo
2 řádky rozdílné 38 znaků/řádek
64 znaků/řádek

Realizace: 2015