Fasádní hodiny na Obecním domě, bílý průsvitný číselník o průměru 148 cm, černé značky,
osvětlení včetně soumrakového spínače.