Jednostranné exteriérové hodiny, čtvercové, průměr číselníku 60 cm, číselník C11,
jsou řízeny z hlavních hodin HN 50, stejně jako interiérové hodiny v čekárně.