Dodávka a instalace moderního informačního systému, včetně směrových tabulí pro lepší orientaci a označení autobusových stání. Informace o odjezdech autobusů MHD, dálkové dopravy a vlakových spojích si cestující mohou přečíst na exteriérových textových panelech osazených vysoce svítivými LED.

Konfigurace:

  • Oboustranný dvouřádkový panel, exteriérové provedení 6 ks
    řádky jsou sestaveny ze souvislých polí LED červené barvy
  • Oboustranný panel, exteriérové provedení 1 ks
    1. strana první řádek obsahuje 13 znaků pro zobrazení času a data, červené LED
    2. strana první řádek obsahuje 13 znaků pro zobrazení času a data, LED červené barvy, druhý až sedmý řádek je sestaven ze souvislých polí LED červené barvy, osmý řádek je pevný nápis z folie, devátý až čtrnáctý řádek je sestaven ze souvislých polí LED bílé barvy
  • Označník s posvětleným označením nástupiště 3 ks
  • Ovládací SW

Realizace: 2008