Třístranné věžní hodiny o průměru 150 cm se čtvrťovým bitím. Původní skleněné výplně číselníků byly vyměněny za plastové; číslice, ručičky a rám číselníku jsou znovu natřeny. Elektrický pohon zvonů byl modernizován.

Zůstaly původní motory včetně zvonových kol. Nově byl instalován regulátor pohybu zvonu, který řídí elektrický pohon všech 4 zvonů. Celý systém řídí hlavní hodiny HN 350.