Věžní hodiny se čtvrťovým bitím; měděný číselník o průměru 130 cm, bílý podklad, černé tepané číslice a ručičky.
Čtvrťové bití na zvony.