Na nádraží v Havlíčkově Brodě vyrostla nová nástupiště, změnil se kolejový svršek, vylepšil se také podchod. Díky rekonstrukci byl na nástupištích osazen i nový mobiliář, tedy lavičky, odpadkové koše a informační tabule

Konfigurace:

Odjezdový/příjezdový informační panel GLA.CLK , jednostranný 1 ks
    4 řádky,               60 znaků/řádek,
    digitální hodiny

Podchodová informační tabule GLB, jednostranná 2 ks
    4 řádky                36 znaků/řádek nebo
    3 řádky                28 znaků/řadek

Podchodová informační tabule GLB, jednostranná 2 ks
    2 řádky stejné      48 znaků/řádek nebo
    2 řádky rozdílné   38 znaků/řádek
                                 64 znaků/řádek

Podchodová informační tabule GLB, dvoustranná 4 ks
    2 řádky stejné      48 znaků/řádek nebo
    2 řádky rozdílné   38 znaků/řádek
                                64 znaků/řádek

Nástupištní informační tabule  GLC.CLK, jednostranná 2 ks
    4 řádky               36 znaků/řádek nebo
    3 řádky               28 znaků/řadek 
    digitální hodiny

Nástupištní informační tabule GLC, oboustranná 6 ks
    4 řádky                36 znaků/řádek nebo
    3 řádky                28 znaků/řadek

Nástupištní informační tabule GLC.CLK, oboustranná 6 ks
    4 řádky                36 znaků/řádek nebo
    3 řádky                28 znaků/řadek
    digitální hodiny

Realizace: 2015