Unikátní časovací systém určený pro simulaci událostí jsme vyvinuli a dodali pro Evropskou kosmickou agenturu. Víceuživatelský ovládací software umožňuje přístupy k jednotlivým částem systému podle definovaných práv. Každou událost lze zobrazovat současně na více panelech. Zadané hodnoty lze v průběhu děje měnit podle průběhu událostí. Současně lze na panelu zobrazovat aktuální informace jako čas a datum.

Konfigurace:

  • DP.72.16.2.R.N.N 100 ks
  • DP.120.16.1.R.N.N 6 ks

Interiérové LED informační panely s funkcí:

  • zobrazení dne v roce a kalendářního týdenvysílání chybových hlášení
  • zobrazení simulovaného času
  • odečítání času do přednastaveného okamžiku
  • zobrazení světových časů
  • přiřazení panelů do skupin a jejich hromadné ovládání