Čtyřstranné věžní hodiny na kostelní věži v obci Bruzovice.
Demontáž stávajících číselníků, montáž nových a uvedení do provozu.

Konfigurace:

  • Hlavní hodiny HN 52, 230 VAC   1 ks
  • AD 650, přijímač radiosignálu DCF77   1 ks
  • Pozinkovaný číselník o průměru 170 cm   4 ks
  • Černé římské číslice C130 a ručičky R4, bílý podklad
  • Podružný motorový stroj MW 30   1 ks
  • Rozvodový stroj   1 ks
  • Ručičkový stroj   4 ks

Realizace: 2016