Ukazatel cen PHM pro ČS Brodek, Císařská 415.

Konfigurace informačního panelu:

 • 3 řádky po čtyřech číslicích
  • výška číslic 180 mm
  • barva číslic RGB
  • barva každého řádku volitelná v SW IPC
 • dva spodní textové řádky
  • barva LED žlutá
  • ovládání přes SW IPC
 • teplotní čidlo 15m IP6
 • montáž a uvedení do provozu