Dům umění města Brna pořádá každoročně na veřejných prostranství přehlídku Brno Art Open. Na letošním ročníku autorských inscenací je také projekt holandského umělce Helmuta Smitse v rámci BAO 2017. Pro projekt jsme vyrobili a zapůjčili digitální hodiny se žlutým displejem s výškou číslic 180 mm.

Helmut Smits umístil interaktivní hodiny na frekventované Malinovského náměstí. Za „správný“ chod hodin však nezodpovídá provozovatel, nýbrž kolemjdoucí, kteří jsou dobrovolníky tázáni na odhad času a ten se na hodinách nastaví. Hodiny si to pamatují a místo toho, aby zobrazovaly skutečný čas, zobrazují čas nahlášený kolemjdoucími.

Protože hodiny neukazují kontinuální čas, tento údaj se na displeji zafixuje a zůstane na něm až do doby, než bude skokově aktualizován někým dalším. Čím více interakcí proběhne, tím jsou Smitsovy hodiny přesnější. V okamžiku, kdy aktivita kolemjdoucích ustrne, nastává metafyzické bezčasí poukazující na jednu ze základních premis klasické fyziky – čas je iluze.

Realizace: 2017