Jednostranné věžní hodiny na budově SOŠ a SOU obchodní v Brně.
Bílý číselník o průměru 1 m, černé římské číslice. Půlové bití na cimbál.