V horní části “Hodinovej veže” jsou umístěny čtyři číselníky o průměru 162 cm malované na fasádě.
Ve střední části, při pohledu z náměstí, je zasazen zlacený podsvícený číselník o průměru 254 cm.